Specjalista ds. płac i kadr

Nazwa pozycji Specjalista ds. płac i kadr
E-mail [javascript protected email]
Osoba kontaktowa Karlik

Zakres obowiązków
Zakres obowiązków:
 • Doradztwo na rzecz kadry kierowniczej w zakresie polityki kadrowej.
 • Przeprowadzanie procesów rekrutacji.
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie, zmiana i rozwiązywanie wszelkich umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło.
 • Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń  pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczenie czasu pracy, ewidencji urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych zdarzeń.
 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracownikom z uwzględnieniem wszelkich dodatków
  i potrąceń, rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnych.
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  w szczególności deklaracji zgłoszeniowych pracowników oraz członków ich rodzin.
 • Sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednich deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przesłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych.
 • Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracowników i zleceniobiorców.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego, PFRON i ZUS.
 • Kształtowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.
Wymagany profil kandydata
Wymagania:
 • min. 3 letnie doświadczenie w zakresie administracji kadrowej i rozliczania płac

praktyczna znajomość bieżących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

 • znajomość programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace oraz pakietu MS Office

rzetelność, systematyczność i konsekwencja w realizowaniu powierzonych zadań

Oferujemy
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz stałego podnoszenia kwalifikacji
 • stabilną pracę i nowoczesne narzędzia
 • opiekę medyczną oraz Multisport
    Aplikację prosimy wysyłać na adres:  

Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: carlik.kadry@karlik.poznan.pl lub Karlik Sp z o.o., ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań

  Jeśli chcesz:

·         aby po zakończeniu rekrutacji Twoja aplikacja pozostała w bazie danych kandydatów do pracy Karlik Sp. z o.o. w celu innych rekrutacji, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  dla Karlik Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacji.”

·         aby Twoja aplikacja była przekazana do naszych spółek powiązanych tj. Grupa Karlik SP. J., M. Karlik Sp. K, Karlik Sp. J. Firma Karlik Sp. J., zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  na przekazanie mojej aplikacji do spółek powiązanych tj. Grupa Karlik Sp. J , M. Karlik Sp. K. Karlik Sp. J. Firma Karlik Sp. J. w celu przetwarzania moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, dla ich procesów rekrutacji” 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody pisząc na adres: carlik.kadry@karlik.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Karlik Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 28, dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: carlik.kadry@karlik.poznan.pl tel. 538 245 335). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail [javascript protected email] Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy (tj. art. 6 ust 1 b) RODO). Ponadto na podstawie Twojej zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam przekazujesz w swojej aplikacji (tj.art.6 ust.1 a) RODO). Mamy także uzasadniony interes (tj. art. 6 ust.1 f) RODO) w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. portalom z ogłoszeniami o pracę, serwisantom i firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody (co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem), jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw napisz do nas: carlik.kadry@karlik.poznan.pl W każdym czasie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 Podanie danych jest konieczne ze względu na chęć udziału w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.