Zapytanie ofertowe

serwis_renault.png

Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z planowaną przez  Karlik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań (zw. Zamawiającym) realizacją projektu, który jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” poniżej zamieszczamy treść zapytania ofertowego na wybór Dostawcy/Wykonawcy:
  1. Budowa i uruchomienie dwóch nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy 2X22kW

 

Prosimy o zapoznanie się i przesłanie ofert.

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 ARKUSZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POWIĄZAŃ

 

Data ogłoszenia: 24.08.2022

Termin składania ofert: 07.09.2022 15:00

 

Oferty powinny zostać złożone w terminie do 07.09.2022, do godz. 15, w siedzibie firmy, przy ul. Kaliskiej 28 w Poznaniu: osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem lub pocztą elektroniczną na adres: [javascript protected email], [javascript protected email]